Project Description

Ürün Açıklaması

Proens röle ihbar kombinasyonları elektrik şebekelerindeki koruma hücreleri üzerinde oluşabilecek tüm arızaların gösterge ve yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir. Mikro kontroller tabanlı bir cihazdır.Cihaz üzerinde 16 ihbar girişi(116D) 24ihbar girişi(124D) 3 adet ihbar çıkışı bulunmaktadır. Bu girişler sayesinde arıza ihbar bilgilerini işleme ve yönlendirme kabiliyetine sahiptir.16’lı İhbar ombinasyonu Modbus RTU haberleşme çıkışı ile scada sistemi ile tam bir uyum içinde çalışabilmektedir. İhbar rölesi dahili Buzzer özelliği ile harici sesli uyarı donanımları gerekmeksizin sesli uyarı verebilmektedir.Çıkış Röleleri sayesinde KORNA, ZİL, ORTAK ihbarlarının aktarımını sağlar.Cihaz arkasında bulunan dipswitch ler yardımı ile 2 adet röleye giriş sinyalleri yönlendirilebilir.