Project Description

Ürün Açıklaması

ASB-6iC İhbar Röle Kombinasyonu elektrik şebekelerindeki koruma hücreleri üzerinde oluşabilecek tüm arızaların gösterge ve yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir. Mikro kontroller tabanlı bir cihazdır. Cihaz üzerinde 6 adet ihbar girişi 8 adet ihbar çıkışı bulunmaktadır. Bu girişler sayesinde arıza ihbar bilgilerini işleme ve yönlendirme kabiliyetine sahiptir. Çıkış Röleleri sayesinde AÇMA, KORNA ihbarlarının aktarımını sağlar. Her bir girişe atanmış 6 adet ek çıkış rölesine sahiptir. Cihaz arkasında bulunan dipswitch ler yardımı ile giriş sinyalleri AÇMA rölesine yönlendirilebilmektedir.